ประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์          

วัตถุมงคล                                  

ประมวลภาพ                               
หน้าแรก

 

 

ร่วมสร้างวิหารกลางน้ำ  ร่วมสร้างวิหารกลางน้ำ

 

ขอเชิญสั่งจองและร่วมพิธีพุทธาภิเษก
สุดยอดวัตถุมงคล แห่งลุ่มน้ำระพีพัฒน์
รุ่น จนฺทเถโร ๘๐ ที่ควรค่าแก่การสะสมและมีไว้บูชา

พุทธาภิเษก วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
( ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ) เวลา ๑๔.๐๐ น.

เปิดรับจอง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
รับวัตถุมงคล วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถานที่รับจอง
รายได้สมทบทุนสร้างวิหารกลางน้ำวัดหนองสะเดา
และสมทบทุนช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนวัดหนองสะเดา

 

                                  

                 

                  งานชุดนี้ได้เตรียมงานตั้งแต่ต้นปี 2555 เพื่อสร้างถวายหลวงพ่อสุนทร ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองสะเดา จ.สระบุรี ที่จะเจริญมงคลอายุครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2556 โดยปัจจัยที่ได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลหลังจากหักค่าใช้จ่าย คณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลวัดหนองสะเดา จะนำถวายหลวงพ่อทั้งหมด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการ :
  1. สมทบทุนจัดสร้างวิหารกลางน้ำภายในวัดหนองสะเดา ให้แล้วเสร็จ
  2. จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหนองสะเดา ที่หลวงพ่อให้การอุปถัมป์
ถ้ามีโ