ประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์          

วัตถุมงคล                                  

ประมวลภาพ                               
หน้าแรก

 

 

ร่วมสร้างวิหารกลางน้ำ  ร่วมสร้างวิหารกลางน้ำ

 

ขอเชิญสั่งจองและร่วมพิธีพุทธาภิเษก
สุดยอดวัตถุมงคล แห่งลุ่มน้ำระพีพัฒน์
รุ่น จนฺทเถโร ๘๐ ที่ควรค่าแก่การสะสมและมีไว้บูชา

พุทธาภิเษก วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
( ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ) เวลา ๑๔.๐๐ น.

เปิดรับจอง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
รับวัตถุมงคล วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถานที่รับจอง
รายได้สมทบทุนสร้างวิหารกลางน้ำวัดหนองสะเดา
และสมทบทุนช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนวัดหนองสะเดา

 

                                  

                 

                  งานชุดนี้ได้เตรียมงานตั้งแต่ต้นปี 2555 เพื่อสร้างถวายหลวงพ่อสุนทร ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองสะเดา จ.สระบุรี ที่จะเจริญมงคลอายุครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2556 โดยปัจจัยที่ได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลหลังจากหักค่าใช้จ่าย คณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลวัดหนองสะเดา จะนำถวายหลวงพ่อทั้งหมด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการ :
  1. สมทบทุนจัดสร้างวิหารกลางน้ำภายในวัดหนองสะเดา ให้แล้วเสร็จ
  2. จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหนองสะเดา ที่หลวงพ่อให้การอุปถัมป์
ถ้ามีโอกาสผ่านหนองแค จ.สระบุรี ขอเชิญกราบขอพรองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และ แวะกราบหลวงพ่อสุนทร พระดี พระแท้ ที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ณ วัดหนองสะเดา ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกัน ภาพลายเส้นเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ & หลวงพ่อสุนทร เมื่อ มีนาคม 2555
หลวงพ่อสุนทร ได้เมตตาไปที่โรงงานช่างตุ้ม เพื่อดูหุ่นเทียนสำหรับหล่อพระรูปเหมือน ขนาดหน้าตัก 9" ช่างแกะแบบแกะจากรูปถ่ายที่ให้ไปก่อนหน้า ช่างเก่งมากครับ แกะได้เกือบสมบูรณ์ หลวงพ่อเมตตานั่งเป็นแบบให้แก้ไขเล็กน้อย เพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผมมั่นใจ...วัตถุมงคลรุ่นนี้ มีอนาคตแน่นอน ด้วยเหตุผล 2 ประการ
  1. เจตนาการจัดสร้างบริสุทธิ์ ชัดเจน ไม่มีธุรกิจแอบแฝง
  2. ความพิถีพิถันในการจัดสร้าง กล่าวคือให้โรงงานจัดทำตัวอย่างจนพอใจ ก่อนอนุมัติการผลิต
ตัวอย่างเหรียญทองคำ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ได้เลือกแบบจากภาพลายเส้น หลวงพ่อได้เมตตาเขียนพระยันต์ท้าวมหาพรหม เพื่อประทับด้านหลังเหรียญ ซึ่งท่านกล่าวว่า พระยันต์นี้มีอานุภาพครอบจักรวาล ทั้งปกป้อง คุ้มครอง เมตตา และ โชคลาภ
- ตัวอย่างเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เนื้อสามกษัตริย์ (เหรียญเงิน, องค์หลวงพ่อหุ้มหน้ากากทองคำแท้,   ขอบกนกด้านข้างหุ้มนาคแท้)
- ตัวอย่างเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เงินลงยาสามสี
ผมมั่นใจ...เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "จนฺทเถโร" จะเป็นรุ่นที่สวยงามที่สุดประจำปี 2555
หมายเหตุ : จินตนาการในการออกแบบที่มีช้างสามเศียรด้านล่างเหรียญ เพื่อเป็นการบอกว่า ปัจจุบันองค์หลวงพ่อฯได้ประดิษฐาน ณ วิหารริมคลองรพีพัฒน์ ต.คชสิทธิ์ นั่นเอง ผมเชื่อมั่น...วัตถุมงคลรุ่น "จนฺทเถโร ๘๐" นี้ มีอนาคตแน่นอน© 2012 sumretsaksit.com