ประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์          

วัตถุมงคล                                  

ประมวลภาพ                               
      

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

    

      

        

    

 

 

                                                                                                                                                                                 8/7/58

                                                                                                                                                                               30/6/58

     

         

 

 

  สร้างวิหารกลางน้ำ

         

        

                                    สร้างวิหารกลางน้ำ

 

 

                    จนฺทเถโร ๘๐

            
                
                   

 

                  

 

 

 
© 2012 sumretsaksit.com