ประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์          

วัตถุมงคล                                  

ประมวลภาพ                               
หน้าแรก  หลวงพ่อสุนทร จนฺทเถโร  ประมวลภาพ

พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น สำเร็จทุกประการ วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔


 


© 2012 sumretsaksit.com