ประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์          

วัตถุมงคล                                  

ประมวลภาพ                               
หน้าแรก  หลวงพ่อสุนทร จนฺทเถโร  วัตุถุมงคล

 

รุ่น "สำเร็จศักดิ์สิทธิ์"ปี 2553ปี 53ปี 53วัตถุมงคลรุ่น จนฺทเถโร ๘๐   ปี ๒๕๕๖© 2012 sumretsaksit.com